Jak zadbać o motywację do odchudzania?

Czy wiesz, że niemal połowa osób, która podejmuje trudy odchudzania, rezygnuje już po kilkunastu dniach? Wynika to z faktu, iż redukcja zbędnych kilogramów jest dla wielu po prostu zbyt dużym wyzwaniem. Rzecz jasna, odchudzanie to proces wymagający, ale czy aby na pewno tak trudny w realizacji? Czy aby schudnąć, musimy się wykazać jakimiś szczególnymi zdolnościami?

Motywacja do odchudzania

Kluczowym elementem, który ma ogromny wpływ na osiąganie sukcesów jest motywacja. Z definicji encyklopedycznej, dowiadujemy się, że jest to stan psychofizyczny określający zdolność do podejmowania działania o danym czasie i w danych warunkach.

Większość osób, która rozpoczyna odchudzanie, wykazuje się ogromną motywacją. Niestety, lwia część wraz z upływającym czasem zapomina o tym elemencie i po prostu nie dba o poziom zdolności do podejmowania działania. Ulegamy pokusom i powoli wycofujemy się – zarówno z procesów dietetycznych, jak i treningowych.

Jak zadbać o motywację do odchudzania?

O tym, że pielęgnowanie motywacji do odchudzania jest niezwykle istotne, nie trzeba nikogo przekonywać. Wszak, bez niej – trudno o podejmowanie regularnych działań. Co zrobić, ale stale utrzymywała się na najwyższym poziomie. Istnieje kilka procesów, które skutecznie stymulują naszą motywację. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Po pierwsze, konieczne jest sprecyzowanie własnego celu. Sama chęć odchudzania jest niewystarczająca. Powinniśmy w sposób jasny i czytelny zakomunikować sobie co chcemy osiągnąć, w jakim czasie i jakimi sposobami. Cel musi zatem mieć następującą formę:

Chcę schudnąć X kilogramów w X czasie, wykorzystując metody: X.

Co oczywiste, cel trzeba zapisać i umieścić w dobrze widocznym miejscu (np. na tablicy korkowej, lodówce czy drzwiach od pokoju). Dzięki temu, każdego dnia będziemy przypominali sobie o postawionym założeniu.

Po drugie, bardzo ważnym elementem motywacji jest praca zgodna z planem. Aby do tego doszo – co jasne – musimy najpierw ułożyć harmonogram działań. Poleca się wykorzystywać strategię trzech planów: dziennych, tygodniowych i miesięcznych. Oznacza to, że powinniśmy formułować:

  • plan dzienny (w przeddzień)

  • plan tygodniowy (na początku nowego tygodnia)

  • plan miesięczny (na początku nowego miesiąca)

Dzięki temu, będziemy pracować zgodnie z harmonogramem. Co oczywiste, plany muszą bezpośrednio współgrać z ustalonym wcześniej celem.

Pamiętaj! W planach dziennych, tygodniowych i miesięcznych należy umieszczać nie tylko założenia dotyczące treningu i diety, ale także inne istotne informacje – takie jak formy aktywności fizycznej, godziny snu czy relaksu. Im bardziej precyzyjny plan działania, tym lepiej.

Po trzecie, motywację możemy stymulować poprzez wizualizowanie osiągniętych celów. Polega to na wyobrażaniu sobie zmian i korzyści z nich wynikających. To prosty proces, który możesz realizować w niemal każdym miejscu. Pamiętaj, by robić to regularnie i stale wyszukiwać nowe bodźce (korzyści) wynikające z odchudzania. Im dłuższa będzie Twoja lista zalet i powodów dla których warto schudnąć, tym lepiej.

Po czwarte, wyższy poziom motywacji możemy osiągnąć za sprawą stałego monitorowania osiąganych rezultatów. Aby mieć lepszy obraz postępów, warto wykorzystać w tym celu arkusz kalkulacyjny. Pomiarów własnego ciała dokonywać należy 2-3 razy w miesiącu. Wyniki można obrazować na wykresach.

Pamiętaj! Nie przesadzaj z liczbą pomiarów w miesiącu, gdyż może to przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego.

Po piąte, większą motywację możemy uzyskać podejmując rywalizację. Wszak, nic tak nie motywuje jak współzawodnik. Warto jednak wiedzieć, że dobór osoby do rywalizacji ma ogromne znaczenie. Warto, by rywalizacja miała zdrowy charakter i opierała się na pewnego rodzaju współpracy i wzajemnym motywowaniu. Dlatego też, jeśli masz przyjaciela/przyjaciółkę, która ma podobne cele, co Ty – zaproś go do tego wyzwania i razem zmieniajcie swoje sylwetki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *